Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
STS - Nauka technologia społeczeństwo
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania
Connections with FLO:
  • SOC2A_W05
    Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.