Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Technologie innowacji
Learning outcome:
Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji.
Connections with FLO:
  • SOC2A_U05
    Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego i prowadzić debatę na ten temat.
  • SOC2A_U09
    Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.