Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Zarządzanie relacjami z klientem
Learning outcome:
Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże
Connections with FLO:
  • SOC2A_U14
    Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Planuje i podejmuje działania polegajace na dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie.