Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Social change and the risk
Learning outcome:
Ma wiedzę na temat podstawowych determinant zmiany społecznej, takich jak wielkie jednostki, idee, ruchy społeczne.
Connections with FLO:
  • SOC2A_W04
    Zna złożone sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.