Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Quantitative Theory of Differential Equations
Learning outcome:
Zna podstawowe twierdzenia o punkcie stałym i ich zastosowania w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.
Connections with FLO:
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej