Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metodyka pracy umysłowej
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Connections with FLO:
  • SOC1A_W16
    Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.
  • KLT1A_W07
    Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.