Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Industrial logistics
Learning outcome:
Zna metody ilościowe wspomagające rozwiązywanie różnych problemów logistyki
Connections with FLO:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej