Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Industrial logistics
Learning outcome:
Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises
Connections with FLO:
  • MBM2A_W12
    zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej