Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Industrial logistics
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie zastosowań logistyki do poprawy produktywności przedsiębiorstw
Connections with FLO:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych