Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

11
 
IETE-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
IETE-1-107-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Non-technical

 
IETE-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Other Basic

13
 
IETE-1-101-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IETE-1-105-s 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETE-1-109-s 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
-

Physics

6
 
IETE-1-108-s 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 6
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

12
 
IETE-1-205-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
IETE-1-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
IETE-1-207-s 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Mathematics

7
 
IETE-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IETE-1-202-s 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-

Non-technical

 
IETE-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

5
 
IETE-1-204-s 20 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Physics

6
 
IETE-1-203-s 36 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Elective block: Foreign Languages


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETE-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
IETE-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

13
 
IETE-1-303-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-306-s 28 28 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 80 5
+
IETE-1-307-s 42 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+

Non-technical

 
IETE-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

11
 
IETE-1-302-s 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
+
IETE-1-304-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4
-
IETE-1-308-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Elective block: Economic subjecty


The rules for selecting groups/modules: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

3
 
IETE-1-309-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETE-1-311-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Foreign Languages


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETE-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
IETE-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

26
 
IETE-1-401-s 14 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
IETE-1-402-s 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
IETE-1-403-s 24 0 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IETE-1-404-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-405-s 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
IETE-1-411-s 24 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Elective block: Foreign languages ​​- course with exam


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych zakończonych egzaminem

5
 
IETE-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
IETE-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Humanistic subject


The rules for selecting groups/modules: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

2
 
IETE-1-408-s 28 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
-
IETE-1-410-s 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

27
 
IETE-1-501-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
IETE-1-502-s 24 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+
IETE-1-503-s 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2
-
IETE-1-504-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETE-1-513-s 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4
-
IETE-1-514-s 24 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
IETE-1-515-s 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 5
+

Elective block: Basics of mechanics and technical drawing


The rules for selecting groups/modules: wybór 1 przedmiotu, z dwóch oferowanych dla całego roku;
selection of one item, two modules are offered

3
 
IETE-1-505-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETE-1-506-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

12
 
IETE-1-602-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-
IETE-1-612-s 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5
+
IETE-1-613-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3
-

Elective block: IET-1-s Elective block E1


The rules for selecting groups/modules: 6 modules from the E or T group should be selected, in one group at least two modules should be selected

9
 
IETE-1-601-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-604-s 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-

Elective block: IET-1-s Elective block T1


The rules for selecting groups/modules: 6 modules from the E or T group should be selected, in one group at least two modules should be selected

9
 
IETE-1-605-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IETE-1-606-s 12 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
IETE-1-607-s 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETE-1-608-s 16 0 0 24 0 10 0 0 0 0 0 0 50 3
-
IETE-1-609-s 8 0 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETE-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

21
 
IETE-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
IETE-1-702-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 3
-
IETE-1-704-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 3
-

Elective block: IET-1-s Elective block E2


The rules for selecting groups/modules: 3 modules from the E or T group should be selected, in one group at least one module should be selected

3
 
IETE-1-705-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-706-s 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-
IETE-1-712-s 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3
-

Elective block: IET-1-s Elective block T2


The rules for selecting groups/modules: 3 modules from the E or T group should be selected, in one group at least one module should be selected

6
 
IETE-1-707-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IETE-1-708-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETE-1-709-s 9 0 0 14 0 21 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETE-1-710-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3401