Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Networks
Course of study:
2019/2020
Code:
IETE-1-405-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Module summary

Within the module the knowledge about computer networks will be provided.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 student is able to cooperate in group, he understand the necessity to improve his skills ETE1A_K01, ETE1A_K04 Case study
Skills: he can
M_U001 student is able to address devices in computer networks ETE1A_U14 Examination,
Test,
Case study
M_U002 student is able to configure layer 2 network devices ETE1A_U14 Test,
Case study
M_U003 student is able to configure layer 3 network devices ETE1A_U14 Test,
Case study
M_U004 student knows how to protect the network against the selected threats ETE1A_U14 Examination,
Test,
Case study
M_U005 student is able to test, troubleshoot and correct the wrong network configuration ETE1A_U11, ETE1A_U14 Test,
Case study
M_U006 student is able to find the required technical documentation for network configuration ETE1A_U02 Case study
M_U007 student applies the standards for safe work ETE1A_U16 Case study,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student has the ordered and theory-based knowledge on computer networks ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W17 Examination,
Test
M_W002 student has the ordered knowledge about organization and administration of computer networks ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W17 Examination,
Test,
Case study
M_W003 student has oredered knowledge on routing protocols ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16 Examination,
Test
M_W004 student has the ordered knowledge on network addressing ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16 Examination,
Test,
Case study
M_W005 student has the ordered knowledge on building virtual networks ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W17 Examination,
Test,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 student is able to cooperate in group, he understand the necessity to improve his skills - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 student is able to address devices in computer networks + - + - - - - - - - -
M_U002 student is able to configure layer 2 network devices - - + - - - - - - - -
M_U003 student is able to configure layer 3 network devices - - + - - - - - - - -
M_U004 student knows how to protect the network against the selected threats + - + - - - - - - - -
M_U005 student is able to test, troubleshoot and correct the wrong network configuration - - + - - - - - - - -
M_U006 student is able to find the required technical documentation for network configuration + - + - - - - - - - -
M_U007 student applies the standards for safe work - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student has the ordered and theory-based knowledge on computer networks + - + - - - - - - - -
M_W002 student has the ordered knowledge about organization and administration of computer networks + - + - - - - - - - -
M_W003 student has oredered knowledge on routing protocols + - + - - - - - - - -
M_W004 student has the ordered knowledge on network addressing + - + - - - - - - - -
M_W005 student has the ordered knowledge on building virtual networks + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 29 h
Realization of independently performed tasks 39 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (24h):

Lectures:
1. Introduction to computer networks (OSI model layers, types of computer networks, computer network devices)
2. Network addressing
3. Functions and architecture of chosen Layer 2 and 3 network devices
4. Family standards IEEE 802.1 and IEEE 802.3 (i.e..:STP, RSTP, MSTP and selected methods for improving network resilience, link aggregation, port protection methods, flow control, VLANs)
5. Research directions of local computer networks

Laboratory classes (28h):

Laboratory:
1. Network addressing
2. Switch interface configuration
3. VLAn
4. STP
5. RSTP, MSTP part I
6. MSTP part II
7. Port protection of the switch
8. Interfaces aggregation
9. Configuration of complex Layer 2 network
10. Static routes, "router on the stick” configuration
11. Selected dynamic routing protocols, static routes
12. DHCP server configuration
13. Configuration of ACLs
14. Configuration of Layer 3 network

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Final grade will be issued after successful assessment of practical test (case studies: lab and project classes) as well as passing the exam. The final grade is weighted sum of lab class assessment (50%) and exam (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Knowledge on binary and hexadecimal systems, the ability to configure interfaces IP addresses on computers with any OS, basic knowledge of English.

Recommended literature and teaching resources:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco Press, 2005
5 Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
6 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
7 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP), RFC1058 (RIP), RFC2453 (RIPv2), RFC2131 (DHCP), RFC1034 i RFC1035 (DNS), RFC2960 (SCTP), 3550 (RTP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC2460 (IPv6)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

6. A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks / Jerzy DOMŻAŁ, Zbigniew Duliński, Mirosław KANTOR, Jacek RZĄSA, Rafał STANKIEWICZ, Krzysztof WAJDA, Robert WÓJCIK // Computer Networks ; ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, s. 18–41.

7. Methods of network resource provisioning for the Future Internet IIP Initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2016 vol. 61 iss. 2, s. 235–246.

Additional information:

None