Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

7
 
IETE-2-101-s 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IETE-2-106-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+

Specjalization

23
 
IETE-2-102-s 28 14 0 14 0 20 0 0 0 0 0 76 6
+
IETE-2-103-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IETE-2-108-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
IETE-2-110-s 0 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
IETE-2-111-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

4
 
IETE-2-201-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Technical Foreign Language (level B+)
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
IETE-2-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

20
 
IETE-2-202-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IETE-2-203-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IETE-2-204-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
IETE-2-206-s 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
-
IETE-2-207-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IETE-2-233-s 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: IET II N&S Blok obieralny sem 2


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
IETE-2-209-s 0 0 30 0 10 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETE-2-210-s 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETE-2-211-s 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

24
 
IETE-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
IETE-2-331-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 4
-

Elective block: IET II N&S Blok obieralny sem 3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
IETE-2-303-s 15 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETE-2-304-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IETE-2-305-s 0 0 32 8 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETE-2-306-s 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETE-2-307-s 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1114