Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 1n

15
 
RAIR-2-101-AM-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
RAIR-2-102-AM-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
RAIR-2-103-AM-n 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6
+

Grupa modułów językowych - Język obcy 4 - Obieralny 1n

2
 
RAIR-2-106-AM-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł językowy - Język obcy 4 - Obieralny 1
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 1n

4
 
RAIR-2-104-AM-n 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 2n

3
 
RAIR-2-105-AM-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 2n

8
 
RAIR-2-201-AM-n 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
RAIR-2-202-AM-n 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 3n

4
 
RAIR-2-209-AM-n 8 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 4n

4
 
RAIR-2-204-AM-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych w języku angielskim - Obieralny 3n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-2-205-AM-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-2-206-AM-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-2-208-AM-n 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Elective block: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 2n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-2-203-AM-n 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 3
-
RAIR-2-207-AM-n 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 7n

4
 
RAIR-2-303-AM-n 16 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 5n

4
 
RAIR-2-301-AM-n 14 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 6n

5
 
RAIR-2-302-AM-n 14 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 4n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-307-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-311-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-312-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 6n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-304-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-305-AM-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Elective block: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 5n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-306-AM-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-308-AM-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-2-309-AM-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 7n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-401-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-404-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-405-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 8n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

2
 
RAIR-2-402-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-403-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-406-AM-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-2-407-AM-n 8 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Elective block: Moduł specjalnościowy - Praca dyplomowa magisterska - Obieralny 9n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

20
 
RAIR-2-409-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Elective block: Moduł specjalnościowy - Seminarium dyplomowe - Obieralny 10n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

1
 
RAIR-2-408-AM-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 924