Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

18
 
GBUD-1-102-n 21 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-
GBUD-1-104-n 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 9
+
GBUD-1-107-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Przedmioty ogólne

7
 
GBUD-1-101-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GBUD-1-103-n 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
-
GBUD-1-106-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

18
 
GBUD-1-201-n 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 7
+
GBUD-1-202-n 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-
GBUD-1-207-n 21 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 7
+

Przedmioty kierunkowe

3
 
GBUD-1-206-n 18 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
-

Przedmioty ogólne

4
 
GBUD-1-204-n 9 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
-
GBUD-1-208-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.1.n


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

2
 
GBUD-1-203-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBUD-1-205-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBUD-1-209-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBUD-1-210-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBUD-1-212-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBUD-1-213-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

4
 
GBUD-1-303-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Przedmioty kierunkowe

21
 
GBUD-1-301-n 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GBUD-1-304-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-305-n 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5
+
GBUD-1-308-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
GBUD-1-316-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 1/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBUD-1-302-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

9
 
GBUD-1-403-n 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3
-
GBUD-1-411-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBUD-1-414-n 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GBUD-1-416-n 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Przedmioty ogólne

6
 
GBUD-1-401-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
GBUD-1-402-n 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 2/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBUD-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór dwóch modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 6.

6
 
GBUD-1-404-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-406-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-408-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-409-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

20
 
GBUD-1-501-n 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GBUD-1-502-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GBUD-1-503-n 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GBUD-1-504-n 15 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4
-
GBUD-1-506-n 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GBUD-1-516-n 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 3/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBUD-1-505-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego modułu.

3
 
GBUD-1-507-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-513-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-515-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

19
 
GBUD-1-601-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GBUD-1-602-n 15 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4
-
GBUD-1-609-n 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GBUD-1-611-n 15 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5
+
GBUD-1-612-n 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 4/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

5
 
GBUD-1-605-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 5
+

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór dwóch modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 6.

6
 
GBUD-1-603-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-604-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-606-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-607-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

15
 
GBUD-1-705-n 12 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GBUD-1-708-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
GBUD-1-712-n 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
+
GBUD-1-713-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-
GBUD-1-714-n 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Przedmioty ogólne

1
 
GBUD-1-701-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.2.n


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego lub kilku przedmiotów o łącznej wartości 2 ECTS.

2
 
GBUD-1-711-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBUD-1-715-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBUD-1-733-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud (niest.)


The rules for selecting groups/modules: Wybór trzech modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 9.

9
 
GBUD-1-702-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-703-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-706-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-707-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-709-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-710-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

1
 
GBUD-1-806-n 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Przedmioty specjalistyczne

16
 
GBUD-1-802-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GBUD-1-803-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st. (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GBUD-1-808-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-818-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-819-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-820-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-821-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-822-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-823-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-824-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-825-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-826-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-1-830-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud. (niest.)


The rules for selecting groups/modules: Wybór czterech modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 12.

12
 
GBUD-1-801-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-804-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-805-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-807-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-813-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-814-n 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBUD-1-815-n 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2004