Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedmiot humanistyczny lub społeczny II.1.n (z bazy)
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-204-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do stałego poszerzania swoje wiedzy i kompetencji w różnych obszarach. Test,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi korzystać z różnych dziedzin wiedzy Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z wybranej dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych Test,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych Test,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do stałego poszerzania swoje wiedzy i kompetencji w różnych obszarach. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z różnych dziedzin wiedzy + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z wybranej dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

Przedmiot obieralny z Bazy przedmiotów Humanistycznych i Społecznych. Lista dostępnych przedmiotów będzie aktualizowana przed każdym semestrem. Liczba godzin poszczególnych form zajęć zależy od konkretnej oferty przedmiotów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Recommended literature and teaching resources:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Additional information:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/