Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

12
 
IETP-1-101-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
IETP-1-102-n 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 7
+

Other Basic

5
 
IETP-1-104-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Physics

7
 
IETP-1-103-n 28 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

8
 
IETP-1-205-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-206-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Mathematics

5
 
IETP-1-201-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Other Basic

10
 
IETP-1-203-n 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-207-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Physics

5
 
IETP-1-202-n 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

12
 
IETP-1-307-n 18 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
IETP-1-308-n 22 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Mathematics

4
 
IETP-1-305-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
+

Other Basic

8
 
IETP-1-306-n 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-309-n 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Elective block: Economic subjecty


The rules for selecting groups/modules: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

3
 
IETP-1-301-n 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
IETP-1-302-n 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

21
 
IETP-1-403-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IETP-1-404-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-1-405-n 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
IETP-1-406-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-407-n 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Other Basic

6
 
IETP-1-401-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
IETP-1-402-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

26
 
IETP-1-502-n 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5
+
IETP-1-503-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-504-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-505-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
IETP-1-506-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IETP-1-508-n 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3
-

Elective block: Foreign Languages


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETP-1-501-n 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

9
 
IETP-1-604-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IETP-1-608-n 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Blok obieralny ET1


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 5 modułów

20
 
IETP-1-601-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-602-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-603-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-605-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-606-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-607-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-

Elective block: Foreign Languages


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETP-1-609-n 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
IETP-1-712-n 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5
+

Elective block: Blok obieralny ET2


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 4 moduły

16
 
IETP-1-701-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-702-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-703-n 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-704-n 14 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-
IETP-1-705-n 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4
-

Elective block: Foreign Languages


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych kursów językowych.

 
IETP-1-706-n 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5
+

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
IETP-1-803-n 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4
-
IETP-1-815-n 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Thesis

15
 
IETP-1-801-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Humanistic subject


The rules for selecting groups/modules: wybór 1 przedmiotu z dwóch oferowanych dla całego roku
selection of one item from two offered modules

2
 
IETP-1-802-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
IETP-1-804-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1540