Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Mathematics

3
 
IETP-2-101-n 14 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Other Basic

16
 
IETP-2-102-n 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
IETP-2-103-n 18 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
IETP-2-104-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-105-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IETP-2-106-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

24
 
IETP-2-201-n 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETP-2-203-n 16 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-204-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-205-n 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-206-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
IETP-2-207-n 16 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-208-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

16
 
IETP-2-302-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IETP-2-303-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-304-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IETP-2-305-n 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

23
 
IETP-2-401-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 3
-
IETP-2-402-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 518