Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy elektroniczne pojazdów
Course of study:
2019/2020
Code:
IETP-1-603-n
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa wiedzę z zakresu systemów sensoryki pojazdowej, układów wtryskowych, systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego, oraz wykorzystywanych w pojazdach protokołów komunikacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę ETP1A_K04, ETP1A_K02, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Completion of laboratory classes,
Activity during classes
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie ETP1A_K02, ETP1A_K03, ETP1A_K01 Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02, ETP1A_U10 Execution of laboratory classes,
Scientific paper,
Activity during classes
M_U002 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach ETP1A_U12, ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02 Execution of laboratory classes,
Scientific paper
M_U003 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych ETP1A_U12, ETP1A_U03, ETP1A_U04, ETP1A_U02, ETP1A_U05 Execution of laboratory classes,
Scientific paper,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych ETP1A_W05, ETP1A_W16, ETP1A_W07 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej ETP1A_W05, ETP1A_W16, ETP1A_W07 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W003 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej ETP1A_W05, ETP1A_W03, ETP1A_W16 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 h
Preparation for classes 22 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 52 h
Module content
Lectures (16h):
Wykłady

1. Wprowadzenie do elektroniki samochodowej
• Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki samochodowej
2. Systemy czujnikowe w pojazdach samochodowych
• Typy czujników wykorzystywanych w pojazdach samochodowych
• Parametry pracy i charakterystyki sygnałowe systemów czujnikowych
3. Układy zapłonowe
• Struktura zapłonu elektronicznego
• Zasada działania i charakterystyka systemu
• Mechanizmy wykrywania usterek
4. Układy wtryskowe w silnikach benzynowych
• Struktura układu wtryskowego silników benzynowych z wtryskiem ciągłym i przerywanym
• Schemat elektryczny i zasada działania
• Układy sterowania
• Sondy Lambda
5. Układy wtryskowe w silnikach Diesla
• Struktura systemu CommonRail
6. Układy bezpieczeństwa czynnego (ABS, ASR)
• Schemat i zasada działania układu ABS
• Układy czujnikowe w systemie ABS
• Schemat i zasada działania systemu antypoślizgowego ASR
7. Układy bezpieczeństwa pasywnego
• System airbag
• Układy napinaczy pasów
8. Magistrale komunikacyjne w systemach samochodowych
• CAN
9. Systemy diagnostyki samochodowej
• Złącza diagnostyczne w samochodach
• Przykładowe rozwiązania systemów diagnostyki

Laboratory classes (10h):
Ćwiczenia laboratoryjne

1. Układy czujnikowe w systemach samochodowych
– Podstawy działania systemów czujnikowych w samochodach
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk pracy systemów czujnikowych
- Współpraca systemów czujnikowych z komputerem pokładowym
2. Układ wtryskowy typu CommonRail
– zasada działania układu elektrowtryskiwaczy w systemie CommonRail
- Układ sterowania pracą elektrowtryskiwaczy
- Badanie wpływu elementów czujnikowych na pracę układu wtryskowego
3. Magistrala komunikacyjna CAN, układ komfortu jazdy
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk toru transmisyjnego
- Przykładowe rozwiązanie sprzętowe – układ komfortu
- Systemy diagnostyki i ich współpraca z magistralą CAN
4. Układy zapłonowe
- Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układów zapłonowych
- Pomiar parametrów pracy systemu
- Przykładowe rozwiązania sprzętowe
5. Układy ABS/ASR
– Badanie mechanizmów sterowania układami ABS/ASR
- Pomiary oscyloskopowe parametrów pracy systemu
- Badanie wpływu czynników zewnętrznych na parametry pracy systemu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną na laboratorium, która obejmuje wiedzę uzyskaną w czasie wykładu oraz umiejętności zdobytych w czasie zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów
Podstawowa wiedza z zakresu miernictwa elektrycznego
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ogólnej
Podstawowa wiedza z zakresu systemów mikroprocesorowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Andrzej Gajek, Zdzisław Juda – Czujniki Mechatronika Samochodowa, WKŁ
2. Anton Herner, Hans Jurgen Riehl – Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKŁ
3. Materiały firmowe nt.
• Magistrali CAN
• Magistrali FlexRay
• Iskrowych systemów zapłonowych
• Systemów wtryskowych
4. Chris Mi, M. Abul Masrur, David Wenzhog Gao – Hybrid Electric Vehicles Principles and Applications with Practical Perspectives, Willey&Sons

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dariusz KOŚCIELNIK, Jacek STĘPIEŃ – Algorytm korygowania w czasie rzeczywistym mapy paliwa i mapy zapłonu wyczynowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym — W: Systemy czasu rzeczywistego : postępy badań i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Zielińskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009
2. Jacek STĘPIEŃ, Jacek KOŁODZIEJ, Witold MACHOWSKI, Ryszard GOLAŃSKI, Juliusz GODEK – Zmodyfikowany protokół Ethernet w systemach samochodowych — Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 2

Additional information:

None