Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

16
 
EELT-2-102-AM-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Selected issues of circuit theory
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-103-AM-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Electromechanical Drive Systems
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-104-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EELT-2-105-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Mathematics

4
 
EELT-2-101-AM-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Język obcy (GO)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
EELT-2-106-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-108-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-109-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-110-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

12
 
EELT-2-201-AM-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Disturbances in electrical power systems
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-202-AM-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Pomiary wielkości nieelektrycznych
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-203-AM-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Signal processing algorithms
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny 1 (2 st. niest.)


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
Expand/collapse content
EELT-2-204-AM-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne AM_N, semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Dwa przedmioty z grupy

6
 
EELT-2-205-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-215-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-216-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-217-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
EELT-2-301-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
EELT-2-302-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EELT-2-303-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny 2 (2 st. niest.)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
EELT-2-304-AM-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne AM_N, semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Trzy przedmioty z grupy, w tym jeden w języku obcym

9
 
EELT-2-305-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
EELT-2-306-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-307-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-308-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-309-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-310-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-311-AM-n 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

2
 
EELT-2-401-AM-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Thesis

20
 
EELT-2-402-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 768