Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

20
 
EELT-2-101-EE-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-102-EE-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EELT-2-103-EE-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EELT-2-104-EE-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Ochrona odgromowa i przepięciowa
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-105-EE-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Język obcy (GO)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
EELT-2-106-EE-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-108-EE-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-109-EE-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-110-EE-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

12
 
EELT-2-201-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-202-EE-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Disturbances in electrical power systems
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
EELT-2-203-EE-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Pomiary wielkości nieelektrycznych
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny 1 (2 st. niest.)


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
Expand/collapse content
EELT-2-205-EE-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne EE_N, semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Dwa przedmioty z grupy

6
 
EELT-2-204-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-206-EE-n 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-209-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-214-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
EELT-2-301-EE-n 18 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-
EELT-2-302-EE-n 21 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5
+
EELT-2-303-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Przedmiot humanistyczny 2 (2 st. niest.)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
EELT-2-304-EE-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne EE_N, semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Trzy przedmioty z grupy, w tym jeden w języku obcym

9
 
EELT-2-305-EE-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
EELT-2-306-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-307-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-308-EE-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
EELT-2-309-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
EELT-2-310-EE-n 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
EELT-2-311-EE-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

2
 
EELT-2-401-EE-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Thesis

20
 
EELT-2-402-EE-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 762