Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

6
 
DGIK-1-105-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

15
 
DGIK-1-101-n 9 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGIK-1-102-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-103-n 18 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGIK-1-104-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-1-106-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Przedmiot HS

5
 
DGIK-1-107-n 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

6
 
DGIK-1-204-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

18
 
DGIK-1-201-n 18 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGIK-1-202-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-1-205-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-206-n 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 2
-
DGIK-1-207-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
+
DGIK-1-208-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Physics

6
 
DGIK-1-203-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Język obcy

 
DGIK-1-310-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0
-

Mathematics

6
 
DGIK-1-305-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

14
 
DGIK-1-301-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGIK-1-304-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-308-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-309-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Electronic Measurement Technique II
9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Physics

6
 
DGIK-1-302-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Physics II
18 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Język obcy

 
DGIK-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

22
 
DGIK-1-401-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-402-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-403-n 18 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGIK-1-404-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-405-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-406-n 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Język obcy

5
 
DGIK-1-502-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

17
 
DGIK-1-501-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-504-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
DGIK-1-507-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGIK-1-508-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-1-509-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Analysis and harmonization of spatial data
9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów obieralnych informatycznych GiK


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z listy

5
 
DGIK-1-503-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-1-505-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-1-506-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-1-510-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

17
 
DGIK-1-602-n 18 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGIK-1-603-n 27 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGIK-1-604-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-606-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Blok modułów obieralnych uzupełniających GiK


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 moduły z listy

5
 
DGIK-1-611-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-1-612-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-1-613-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-1-614-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-1-615-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-616-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-1-617-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-618-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-619-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-620-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Modern measurement technologies in deformation tests
9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-621-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-622-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-623-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-624-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-626-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-627-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-628-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-629-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-630-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-631-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-632-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-633-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Photogrammetry and laser scanning in geodetic practice
9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-634-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-635-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Modeling information about buildings, structures and infrastructure (BIM)
9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-636-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-637-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-638-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-639-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-640-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-641-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-643-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-644-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-645-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-646-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-647-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-648-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-649-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-650-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z listy

4
 
DGIK-1-601-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGIK-1-605-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGIK-1-607-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGIK-1-608-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Mobile Mapping Technology
9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGIK-1-609-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGIK-1-610-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Image processing in Python
9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Praktyka zawodowa

4
 
DGIK-1-708-n 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w sem.7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 bloki specjalizujące z listy 5

24
 

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-703-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-1-704-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Geoinformacja i Geodezja Górnicza


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-701-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-1-702-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-705-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-1-706-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Gospodarka Nieruchomościami i Kataster


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-710-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-1-711-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Przetwarzanie i Analiza Geodanych


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-707-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGIK-1-709-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
DGIK-1-801-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DGIK-1-802-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Elective block: Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w sem.8


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja bloków wybranych w semestrze 7

9
 

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

 
DGIK-1-804-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Geoinformacja i Geodezja Górnicza

 
DGIK-1-803-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

 
DGIK-1-805-n
The module has not been published by the person responsible for it.
GIS 4D
9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Gospodarka Nieruchomościami i Kataster

 
DGIK-1-807-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok modułów specjalizujących: Przetwarzanie i Analiza Geodanych

 
DGIK-1-806-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3171