Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

3
 
DGIK-2-107-GI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 5 0 41 3
+

Mathematics

2
 
DGIK-2-101-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-103-GI-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
DGIK-2-104-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-105-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DGIK-2-106-GI-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Elective block: Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DGIK-2-109-GI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

16
 
DGIK-2-204-GI-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-2-205-GI-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGIK-2-206-GI-n 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-207-GI-n 18 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-201-GI-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
DGIK-2-202-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-203-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

14
 
DGIK-2-301-GI-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DGIK-2-302-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-303-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-304-GI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGIK-2-305-GI-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
DGIK-2-306-GI-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Przedmiot HS

6
 
DGIK-2-307-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5
-
DGIK-2-308-GI-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

5
 
DGIK-2-403-GI-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-404-GI-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-
DGIK-2-405-GI-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-

Thesis

20
 
DGIK-2-402-GI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 551