Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

2
 
DGIK-2-107-GN-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Mathematics

2
 
DGIK-2-102-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-103-GN-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DGIK-2-104-GN-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-105-GN-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
DGIK-2-106-GN-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Przedmiot HS

2
 
DGIK-2-108-GN-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Elective block: Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DGIK-2-101-GN-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

14
 
DGIK-2-201-GN-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGIK-2-202-GN-n 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 2
-
DGIK-2-203-GN-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 2
+
DGIK-2-208-GN-n 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-204-GN-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-205-GN-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-206-GN-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

17
 
DGIK-2-301-GN-n 27 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 63 6
+
DGIK-2-302-GN-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGIK-2-303-GN-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
DGIK-2-304-GN-n 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
DGIK-2-305-GN-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot HS

1
 
DGIK-2-306-GN-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

5
 
DGIK-2-402-GN-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-
DGIK-2-404-GN-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGIK-2-405-GN-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-

Przedmiot HS

3
 
DGIK-2-403-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Thesis

20
 
DGIK-2-401-GN-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 555