Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Informatics

7
 
DGEI-1-102-n 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGEI-1-106-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+

Mathematics

12
 
DGEI-1-107-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
DGEI-1-108-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Non-technical

1
 
DGEI-1-104-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Other Basic

8
 
DGEI-1-101-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-103-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

2
 
DGEI-1-202-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Informatics

10
 
DGEI-1-204-n 9 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-
DGEI-1-206-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Mathematics

6
 
DGEI-1-207-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Other Basic

7
 
DGEI-1-201-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGEI-1-203-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Foreign Language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

 
DGEI-1-205-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
DGEI-1-303-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Informatics

6
 
DGEI-1-306-n 9 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Non-technical

2
 
DGEI-1-304-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Other Basic

9
 
DGEI-1-301-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGEI-1-302-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Physics

6
 
DGEI-1-307-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Elective block: Foreign Language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

 
DGEI-1-305-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
DGEI-1-402-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-405-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Other Basic

8
 
DGEI-1-403-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DGEI-1-404-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Physics

6
 
DGEI-1-406-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Elective block: Foreign Language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

5
 
DGEI-1-401-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

24
 
DGEI-1-501-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-502-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-503-n 12 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 39 6
+
DGEI-1-504-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-505-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-506-n 18 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

10
 
DGEI-1-601-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-1-602-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-1-603-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Non-technical

2
 
DGEI-1-604-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Block of elective modules - 6th semester


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków modułów

12
 

Elective block: Blok modułów z zakresu obiektów infrastrukturalnych


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-608-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-609-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-610-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Elective block: Blok modułów z zakresu planowania i projektowania przestrzennego


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-605-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-606-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-607-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
DGEI-1-701-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Non-technical

1
 
DGEI-1-702-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Professional Training

4
 
DGEI-1-719-n 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Block of elective foreign language modules


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z listy.

3
 
DGEI-1-703-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGEI-1-704-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGEI-1-705-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGEI-1-706-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGEI-1-707-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGEI-1-708-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Elective block: Block of elective modules in the field of GIS programming


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z listy.

4
 
DGEI-1-709-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-1-710-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-1-711-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-1-712-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Elective block: Block of elective modules - 7th semester


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków modułów

12
 

Elective block: Block of modules in the field of GIS


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-716-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-717-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-718-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Elective block: Block of modules in the field of data processing


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-713-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-714-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-715-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
DGEI-1-806-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DGEI-1-807-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Elective block: Block of elective modules - 8th semester


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z poniższych bloków modułów

14
 

Elective block: Block of modules in the field of environmental information modeling


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-808-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-809-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGEI-1-810-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Block of modules in the field of geoinformation in industrial areas


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-801-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGEI-1-802-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Block of modules in the field of geoinformation in urbanized areas


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-803-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGEI-1-804-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-1-805-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2064