Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe

7
 
DGEI-2-101-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-102-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-103-TG-n 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 1
-

Moduły specjalizujące

14
 
DGEI-2-104-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-105-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-2-106-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-2-107-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy

2
 
DGEI-2-201-TG-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Moduły kierunkowe

10
 
DGEI-2-202-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
DGEI-2-203-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-204-TG-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Moduły specjalizujące

10
 
DGEI-2-205-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
DGEI-2-206-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-207-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe

6
 
DGEI-2-301-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-302-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Moduły ogólne (HES)

5
 
DGEI-2-306-TG-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 36 5
-

Moduły specjalizujące

10
 
DGEI-2-303-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-304-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-305-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły ogólne (HES)

1
 
DGEI-2-401-TG-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Thesis

22
 
DGEI-2-402-TG-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
DGEI-2-403-TG-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Moduły obieralne w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

3
 
DGEI-2-404-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGEI-2-405-TG-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 594