Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

13
 
WGGO-2-101-EZ-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WGGO-2-104-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-105-EZ-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-106-EZ-n
aa
16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
WGGO-2-107-EZ-n 16 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Other Basic

7
 
WGGO-2-102-EZ-n 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WGGO-2-103-EZ-n 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

21
 
WGGO-2-204-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-205-EZ-n 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
WGGO-2-206-EZ-n
aaa
20 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+
WGGO-2-207-EZ-n
aaa
20 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WGGO-2-208-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-209-EZ-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: SpecXXX


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-201-EZ-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WGGO-2-202-EZ-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WGGO-2-203-EZ-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

11
 
WGGO-2-301-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-302-EZ-n 20 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
WGGO-2-305-EZ-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
WGGO-2-306-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Non-technical

5
 
WGGO-2-303-EZ-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-304-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-307-EZ-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-310-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-311-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-312-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-313-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-314-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WGGO-2-308-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-309-EZ-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
WGGO-2-402-EZ-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-403-EZ-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Thesis

22
 
WGGO-2-401-EZ-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+
WGGO-2-404-EZ-n 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 772