Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
WGGO-2-102-WG-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
WGGO-2-105-WG-n 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
WGGO-2-107-WG-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
WGGO-2-108-WG-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WGGO-2-109-WG-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Other Basic

7
 
WGGO-2-101-WG-n 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WGGO-2-103-WG-n 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

19
 
WGGO-2-202-WG-n 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WGGO-2-203-WG-n 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 5
+
WGGO-2-204-WG-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
WGGO-2-205-WG-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WGGO-2-206-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-209-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-210-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-211-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-212-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: SpecXXX


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-201-WG-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WGGO-2-208-WG-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WGGO-2-213-WG-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

10
 
WGGO-2-301-WG-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WGGO-2-302-WG-n 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
WGGO-2-317-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Non-technical

5
 
WGGO-2-306-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-308-WG-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-303-WG-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-309-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-310-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-311-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-312-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WGGO-2-307-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-314-WG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
WGGO-2-401-WG-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
WGGO-2-404-WG-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Thesis

22
 
WGGO-2-402-WG-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+
WGGO-2-403-WG-n 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 788