Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

13
 
WGGO-2-101-ZO-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
WGGO-2-102-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-104-ZO-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-107-ZO-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
WGGO-2-108-ZO-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+

Other Basic

7
 
WGGO-2-103-ZO-n 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-109-ZO-n 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

20
 
WGGO-2-201-ZO-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
WGGO-2-202-ZO-n 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WGGO-2-203-ZO-n 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WGGO-2-204-ZO-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
WGGO-2-205-ZO-n 16 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
WGGO-2-206-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-207-ZO-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Elective block: SpecXXX


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-208-ZO-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WGGO-2-209-ZO-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WGGO-2-210-ZO-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

12
 
WGGO-2-301-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-304-ZO-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WGGO-2-305-ZO-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WGGO-2-312-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Non-technical

5
 
WGGO-2-306-ZO-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-313-ZO-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WGGO-2-302-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-303-ZO-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-307-ZO-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-310-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-311-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-315-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WGGO-2-314-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WGGO-2-316-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
WGGO-2-401-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-403-ZO-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Thesis

22
 
WGGO-2-402-ZO-n 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 2
-
WGGO-2-405-ZO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 762