Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kierunkowe

6
 
IINF-1-105-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Przedmioty ogólne

17
 
IINF-1-101-n 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
-
IINF-1-102-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+
IINF-1-103-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+
IINF-1-104-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kierunkowe

11
 
IINF-1-204-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+
IINF-1-205-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Przedmioty ogólne

12
 
IINF-1-201-n 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
-
IINF-1-202-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+
IINF-1-203-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kierunkowe

10
 
IINF-1-305-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-306-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Przedmioty ogólne

18
 
IINF-1-301-n 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5
+
IINF-1-302-n 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
IINF-1-303-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-304-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Kierunkowe

20
 
IINF-1-401-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-403-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-404-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-407-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Przedmioty ogólne

5
 
IINF-1-402-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

24
 
IINF-1-501-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-502-n 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4
+
IINF-1-503-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-504-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-506-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Przedmioty ogólne

3
 
IINF-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

15
 
IINF-1-601-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-603-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-606-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Elective block: Blok obieralny 2/3

10
 
IINF-1-602-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-604-n 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-607-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty ogólne

7
 
IINF-1-701-n 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
IINF-1-703-n 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: IIN blok obieralny st 1 sem 7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 4 przedmioty

20
 
IINF-1-704-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-705-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-781-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-782-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
IINF-1-784-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty ogólne

17
 
IINF-1-801-n 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
IINF-1-802-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Elective block: IIN blok obieralny n1 st 1 sem 8


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty

15
 
IINF-1-804-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-805-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-806-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
IINF-1-881-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1372