Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

30
 
ZIIE-1-101-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZIIE-1-103-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZIIE-1-104-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIIE-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-107-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

21
 
ZIIE-1-201-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIIE-1-202-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-203-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

 
ZIIE-1-206-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-207-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-208-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-209-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZIIE-1-210-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Elective block: Elective group (IiE, 2 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 9 ECTS wg warunków opisanych poniżej

9
 

Elective block: Elective modules (2 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-1-211-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-212-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-214-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 2 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-213-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-215-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-216-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-217-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-219-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

20
 
ZIIE-1-301-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIIE-1-302-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIIE-1-303-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-304-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

 
ZIIE-1-305-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-306-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-307-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-308-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZIIE-1-310-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 9 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

9
 

Elective block: Elective module (3 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z grupy przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-1-309-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-311-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-312-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 3 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-313-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-314-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-315-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-318-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-319-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

20
 
ZIIE-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-1-402-n 14 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
ZIIE-1-403-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-404-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZIIE-1-405-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-406-n 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZIIE-1-407-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-409-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZIIE-1-417-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+

Elective block: Elective group (IiE, 4 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 6 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

6
 

Elective block: Elective modules (4 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-412-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-414-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 4 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS

 
ZIIE-1-411-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-413-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-415-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-416-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-418-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

19
 
ZIIE-1-501-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-503-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIIE-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-505-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
ZIIE-1-506-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-507-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-1-508-n 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 2
-

Elective block: Elective group (IiE, 5 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 12 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

12
 

Elective block: Elective modules (5 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-502-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-509-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-510-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-512-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 5 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-511-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-513-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-515-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-516-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-517-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Seminaria/praktyki

10
 
ZIIE-1-606-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 10
-

Elective block: Elective modules - IiE 1 degree


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZIIE-1-602-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIIE-1-605-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZIIE-1-608-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Elective block: Elective modules (IiE, 6 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 15 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

15
 

Elective block: Elective module (6 semester IiE)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości 6 ECTS

 
ZIIE-1-601-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-603-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-607-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective modules (IiE, 6 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 9 ECTS

 
ZIIE-1-604-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-612-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-614-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-615-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-617-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-618-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-619-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-621-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-622-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-623-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-624-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-625-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-626-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-627-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-1-628-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2255