Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

26
 
ZIIE-2-101-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIIE-2-102-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIIE-2-103-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-2-104-n 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-2-105-n 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIIE-2-106-n 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIIE-2-107-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: Jezyk obcy B2+ niestacjonarne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZIIE-2-108-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZIIE-2-109-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
ZIIE-2-110-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

20
 
ZIIE-2-201-n 8 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIIE-2-202-n 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIIE-2-203-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-2-204-n 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIIE-2-205-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-2-213-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective block: Elective group (IiE, 2 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 12 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

12
 

Elective block: Elective group (IiE, 2 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS.

 
ZIIE-2-212-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-215-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective modules (IiE MSc, 2 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 9 ECTS.

 
ZIIE-2-206-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-207-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-208-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-209-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-210-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-211-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

14
 
ZIIE-2-301-n 12 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZIIE-2-302-n 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZIIE-2-303-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-2-304-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIIE-2-306-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 15 ECTS wg warunków opisanych poniżej

15
 

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 3 ECTS.

 
ZIIE-2-314-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-315-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective group (IiE, 3 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o łącznej wartości 12 ECTS.

 
ZIIE-2-305-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-307-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-308-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-309-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-310-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-311-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-312-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-313-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

20
 
ZIIE-2-407-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Elective block: Elective modules - IiE 2 degree

5
 
ZIIE-2-402-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIIE-2-403-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIIE-2-405-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIIE-2-406-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIIE-2-412-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIIE-2-413-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective block: Elective group (IiE, 4 semester MSc)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o łącznej wartości 6 ECTS wg warunków opisanych poniżej.

6
 

Elective block: Elective modules (IiE MSc, 4 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera z tej grupy moduły o wartości 6 ECTS.

 
ZIIE-2-401-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-409-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-410-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIIE-2-411-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1475