Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
MIFT-1-105-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
MIFT-1-109-n 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Mathematics

9
 
MIFT-1-101-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-107-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Other Basic

6
 
MIFT-1-102-n 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Physics

6
 
MIFT-1-103-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

8
 
MIFT-1-205-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
MIFT-1-206-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Foreign language

 
MIFT-1-201-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Mathematics

5
 
MIFT-1-207-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Physics

6
 
MIFT-1-202-n 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Elective block: Non-obligatory HES I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów w grupie

3
 
MIFT-1-204-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
MIFT-1-208-n 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
MIFT-1-302-n 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-304-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
MIFT-1-305-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
MIFT-1-306-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Foreign language

 
MIFT-1-301-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Elective block: Non-obligatory HES II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
MIFT-1-303-n 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
MIFT-1-307-n 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

23
 
MIFT-1-403-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
MIFT-1-404-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-406-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-408-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-409-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+
MIFT-1-410-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+

Foreign language

 
MIFT-1-401-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
MIFT-1-501-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
MIFT-1-504-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
MIFT-1-509-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-510-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Foreign language

5
 
MIFT-1-502-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+

Mathematics

8
 
MIFT-1-503-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
MIFT-1-508-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

16
 
MIFT-1-601-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
MIFT-1-605-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
MIFT-1-606-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
MIFT-1-607-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Other Basic

4
 
MIFT-1-602-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Elective subject in English sem. 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera spośród przedmiotów z listy

6
 
MIFT-1-603-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
-
MIFT-1-610-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
-

Elective block: Thematic groups I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera grupę tematyczną i realizuje ją przez trzy semestry.

5
 

Elective block: Expert systems and artificial intelligence I


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ realizuje 1 przedmiot z tej grupy

 
MIFT-1-609-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Elective block: Image analysis and computer aided design I


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’ realizuje 1 przedmiot z tej grupy.

 
MIFT-1-608-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Elective block: Modelling and simulations I


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Modelowanie i symulacje’ realizuje 1 przedmiot z tej grupy.

 
MIFT-1-604-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

14
 
MIFT-1-707-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-709-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
MIFT-1-715-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Elective block: Thematic groups II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera grupę tematyczną i realizuje ją przez trzy semestry.

15
 

Elective block: Expert systems and artificial intelligence II


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-703-n 16 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-704-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Elective block: Image analysis and computer aided design II


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’

 
MIFT-1-705-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
MIFT-1-706-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Elective block: Modelling and simulations II


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Modelowanie i symulacje’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-701-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-702-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
MIFT-1-808-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Thematic groups III


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera grupę tematyczną i realizuje ją przez trzy semestry.

15
 

Elective block: Expert systems and artificial intelligence III


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-802-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-805-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Elective block: Image analysis and computer aided design III


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Modelowanie i symulacje’ lub ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’

 
MIFT-1-804-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-806-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Elective block: Modelling and simulations III


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając grupę główną ‘Modelowanie i symulacje’ realizuje 2 przedmioty obowiązkowe z tej grupy oraz 1 wybrany przedmiot z grupy ‘Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja’ lub ‘Analiza obrazów i projektowanie wspomagane komputerowo’

 
MIFT-1-801-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-1-803-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1706