Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy B2+

2
 
MIFT-2-103-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Elective block: Elective subject (eLearning)

5
 
MIFT-2-110-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
MIFT-2-111-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
MIFT-2-112-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
MIFT-2-113-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Elective block: Elective subject HES III (NS)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy.

5
 
MIFT-2-101-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
MIFT-2-104-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-
MIFT-2-105-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Elective block: Elective subject in English (NS)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy.

3
 
MIFT-2-106-n 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 32 3
-
MIFT-2-107-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
+
MIFT-2-108-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
+
MIFT-2-114-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Elective subjects


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 5 przedmiotów, aby zrealizować 25 ECTS

25
 
MIFT-2-201-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-202-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-203-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-204-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-205-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-206-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-207-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-208-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-209-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Elective subjects


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 5 przedmiotów, aby zrealizować 25 ECTS

25
 
MIFT-2-301-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-302-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-303-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-304-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-305-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-306-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-307-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-308-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-309-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-310-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-311-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-312-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-313-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-314-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
MIFT-2-315-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

25
 
MIFT-2-401-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
MIFT-2-402-n 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1151