Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

brak

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły podstawowe

7
 
GIGR-2-102-GB-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIGR-2-103-GB-n 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-108-GB-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Moduły specjalizacyjne wspólne

12
 
GIGR-2-104-GB-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIGR-2-105-GB-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GIGR-2-106-GB-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GIGR-2-107-GB-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły specjalizacyjne wspólne

18
 
GIGR-2-201-GB-n 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIGR-2-202-GB-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-203-GB-n 18 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 39 4
+
GIGR-2-204-GB-n 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIGR-2-205-GB-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIGR-2-206-GB-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIGR-2-207-GB-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GIGR-2-208-GB-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1. (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

3
 
GIGR-2-209-GB-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIGR-2-212-GB-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIGR-2-213-GB-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIGR-2-214-GB-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły specjalizacyjne wspólne

14
 
GIGR-2-301-GB-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GIGR-2-302-GB-n 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
GIGR-2-313-GB-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-315-GB-n 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIGR-2-317-GB-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Elective block: F. MODUŁY KIERUNKOWE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIGR-2-303-GB-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-304-GB-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-305-GB-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-306-GB-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-307-GB-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-308-GB-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-309-GB-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-310-GB-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-311-GB-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

3
 
GIGR-2-401-GB-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Thesis

22
 
GIGR-2-402-GB-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIGR-2-403-GB-n 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 2
-

Elective block: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Selection of classes with a given total number of ECTS points.
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-404-GB-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-406-GB-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-407-GB-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-408-GB-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-412-GB-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-421-GB-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 807