Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły podstawowe

7
 
GIGR-2-101-GO-n 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-104-GO-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIGR-2-108-GO-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Moduły specjalizacyjne wspólne

12
 
GIGR-2-103-GO-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GIGR-2-105-GO-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
GIGR-2-106-GO-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIGR-2-107-GO-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE (N)

21
 
GIGR-2-202-GO-n 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIGR-2-203-GO-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIGR-2-204-GO-n 12 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
GIGR-2-206-GO-n 12 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
GIGR-2-208-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-211-GO-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

C. MODUŁY KIERUNKOWE WSPÓLNE (N)

2
 
GIGR-2-201-GO-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Elective block: H. MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY (II.1N)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-205-GO-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Wybór z AGH UPBO
9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIGR-2-207-GO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIGR-2-209-GO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIGR-2-210-GO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE (N)

10
 
GIGR-2-303-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-306-GO-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-311-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIGR-2-313-GO-n 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+

Elective block: F. MODUŁY KIERUNKOWE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIGR-2-304-GO-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-305-GO-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-307-GO-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-308-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-309-GO-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-310-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-312-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-314-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-315-GO-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-316-GO-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-317-GO-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-318-GO-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-319-GO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

H. PRAKTYKI I PROCES DYPLOMOWANIA II ST (N)

22
 
GIGR-2-402-GO-n 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 2
-
GIGR-2-404-GO-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Elective block: H. MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY (II.2N)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-2-410-GO-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Selection of classes with a given total number of ECTS points.
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-401-GO-n 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-403-GO-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-406-GO-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-409-GO-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-411-GO-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-414-GO-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-421-GO-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 834