Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. MODUŁY PODSTAWOWE I OGÓLNE (N)

7
 
GIGR-2-102-PS-n 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-2-103-PS-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIGR-2-107-PS-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

B. MODUŁY KIERUNKOWE (N)

3
 
GIGR-2-106-PS-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

C. MODUŁY KIERUNKOWE WSPÓLNE (N)

9
 
GIGR-2-104-PS-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
GIGR-2-105-PS-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GIGR-2-108-PS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE (N)

19
 
GIGR-2-201-PS-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIGR-2-204-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-205-PS-n 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIGR-2-208-PS-n 9 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GIGR-2-209-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-215-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

C. MODUŁY KIERUNKOWE WSPÓLNE (N)

2
 
GIGR-2-202-PS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1. (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

3
 
GIGR-2-210-PS-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIGR-2-211-PS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIGR-2-203-PS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIGR-2-206-PS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIGR-2-207-PS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. MODUŁY KIERUNKOWE (N)

12
 
GIGR-2-301-PS-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIGR-2-302-PS-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIGR-2-308-PS-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIGR-2-310-PS-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: F. MODUŁY KIERUNKOWE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIGR-2-303-PS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-304-PS-n 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-2-309-PS-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-312-PS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-313-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-314-PS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-315-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-316-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-317-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-318-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-319-PS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-320-PS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-321-PS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIGR-2-322-PS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

H. PRAKTYKI I PROCES DYPLOMOWANIA II ST (N)

22
 
GIGR-2-401-PS-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIGR-2-402-PS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: H. Moduł humanistyczno-społeczny II.2.s


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

2
 
GIGR-2-404-PS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIGR-2-405-PS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIGR-2-409-PS-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Wybór z AGH UPBO
9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Selection of classes with a given total number of ECTS points.
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIGR-2-403-PS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-406-PS-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-407-PS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-408-PS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIGR-2-421-PS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 900