Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

7
 
DIMS-1-101-n 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 7
+

Other Basic

19
 
DIMS-1-102-n 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
DIMS-1-103-n 18 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
DIMS-1-104-n 10 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-1-105-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

8
 
DIMS-1-202-n 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8
+

Other Basic

11
 
DIMS-1-204-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-205-n 18 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-1-206-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-207-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Physics

6
 
DIMS-1-203-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Przedmiot HS

2
 
DIMS-1-201-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Foreign Language

 
DIMS-1-301-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0
-

Mathematics

3
 
DIMS-1-304-n 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Other Basic

8
 
DIMS-1-306-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-307-n 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
DIMS-1-308-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Physics

6
 
DIMS-1-305-n 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Przedmiot HS

2
 
DIMS-1-302-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DIMS-1-303-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Elective block: Elective module in the field of 3D graphics and design


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-309-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-310-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Elective block: Elective module in the field of cartography


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-311-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-312-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Foreign Language

 
DIMS-1-401-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0
-

Other Basic

17
 
DIMS-1-403-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-404-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DIMS-1-405-n 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
DIMS-1-406-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-407-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Przedmiot HS

1
 
DIMS-1-402-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Zajęcia terenowe

2
 
DIMS-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
-
DIMS-1-411-n 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1
-
DIMS-1-412-n 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1
-

Elective block: Elective module in the field of surveying


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-408-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-409-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Foreign Language

 
DIMS-1-501-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

14
 
DIMS-1-504-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-505-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-506-n 18 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+

Other Basic

7
 
DIMS-1-502-n 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
DIMS-1-503-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Elective module in the field of spatial information systems


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-507-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-508-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Foreign Language

5
 
DIMS-1-601-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

9
 
DIMS-1-602-n 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-1-603-n 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Zajęcia terenowe

 
DIMS-1-613-n 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0
-

Elective block: Block of elective modules in the field of civil and water engineering


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać minimum dwa moduły kształcenia z poniższej listy.

10
 
DIMS-1-610-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-611-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-612-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Block of elective modules in the field of management of biologically active areas


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-607-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DIMS-1-608-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DIMS-1-609-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Elective block: Elective module in the field of water management and protection


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-604-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-605-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

18
 
DIMS-1-701-n 28 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
DIMS-1-702-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-1-703-n 28 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+

Elective block: Block of elective modules in the field of network and installation design (semester 7)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-707-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-1-708-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Elective module in the field of environmental vibroacoustics


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIMS-1-709-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-710-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Elective block: Praktyka zawodowa

4
 
DIMS-1-711-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
DIMS-1-807-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-1-808-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Zajęcia terenowe

2
 
DIMS-1-840-n 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 2
-

Elective block: Block of elective modules in the field of network and installation design (semester 8)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-809-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-810-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Optimization of Heating and Ventilation Systems
0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Block of optional subjects (First Degree Studies)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 4 punkty ECTS (łącznie), w tym jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

4
 
DIMS-1-811-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-812-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-813-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-814-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-815-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-816-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-817-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-818-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-819-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-820-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-821-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-822-n 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
DIMS-1-823-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-824-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-825-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-826-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-827-n 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 3
-
DIMS-1-828-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Elective block: Blok wykładów obieralnych


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej dwa rodzaje wykładów z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-804-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-1-805-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-1-806-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Elective block: Elective module in the scope of the environment permits


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-1-801-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-802-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-1-803-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2110