Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

10
 
DIMS-2-105-IW-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-106-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-107-IW-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Other Basic

6
 
DIMS-2-103-IW-n 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-104-IW-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot HS

2
 
DIMS-2-102-IW-n 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DIMS-2-101-IW-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

4
 
DIMS-2-202-IW-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Other Basic

2
 
DIMS-2-201-IW-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: A block of obligatory modules in the specialty Water Engineering - semester 2


The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

16
 
DIMS-2-203-IW-n 9 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-2-204-IW-n 10 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-205-IW-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-2-206-IW-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

5
 
DIMS-2-305-IW-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Przedmiot HS

1
 
DIMS-2-301-IW-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Elective block: A block of obligatory modules in the specialty Water Engineering - semester 3


The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

12
 
DIMS-2-306-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-307-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-308-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-309-IW-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-2-302-IW-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-303-IW-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-304-IW-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

1
 
DIMS-2-401-IW-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Thesis

21
 
DIMS-2-407-IW-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-2-408-IW-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: English language elective module (IW specialization)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-405-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-406-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Specialist elective module (IW specialization)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-402-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-403-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-404-IW-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 691