Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

10
 
DIMS-2-105-SI-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-106-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-107-SI-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Other Basic

6
 
DIMS-2-103-SI-n 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIMS-2-104-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Przedmiot HS

2
 
DIMS-2-102-SI-n 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DIMS-2-101-SI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

4
 
DIMS-2-202-SI-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Other Basic

2
 
DIMS-2-201-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: A block of obligatory modules on the specialization of Environmental Information Systems - semester 2


The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

15
 
DIMS-2-203-SI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIMS-2-204-SI-n 18 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+
DIMS-2-222-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

5
 
DIMS-2-305-SI-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Przedmiot HS

1
 
DIMS-2-301-SI-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Elective block: A block of obligatory modules on the specialization of Environmental Information Systems - semester 3


The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

13
 
DIMS-2-306-SI-n 18 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+
DIMS-2-307-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-308-SI-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-309-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIMS-2-302-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-303-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIMS-2-304-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

1
 
DIMS-2-401-SI-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Thesis

21
 
DIMS-2-407-SI-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-
DIMS-2-408-SI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: English language elective module (SIS specialization)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-405-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-406-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Specialist elective module (SIS specialization)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIMS-2-402-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-403-SI-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIMS-2-404-SI-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 681