Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

12
 
GIPZ-1-101-n 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 6
+
GIPZ-1-102-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

3
 
GIPZ-1-106-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Basic subjects

11
 
GIPZ-1-103-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-1-104-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-105-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-1-107-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

9
 
GIPZ-1-201-n 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 6
+
GIPZ-1-213-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

B. Przedmioty ogólne I (n)

3
 
GIPZ-1-205-n 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Basic subjects

16
 
GIPZ-1-203-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
GIPZ-1-206-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
GIPZ-1-207-n 9 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIPZ-1-212-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIPZ-1-202-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-1-204-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-1-208-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-1-210-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-1-211-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

12
 
GIPZ-1-301-n 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
GIPZ-1-307-n 21 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

7
 
GIPZ-1-303-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-1-306-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIPZ-1-312-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Basic subjects

6
 
GIPZ-1-305-n 18 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Elective block: Język obcy - semestr 1/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIPZ-1-304-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

B. Przedmioty ogólne I (n)

2
 
GIPZ-1-410-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Basic subjects

13
 
GIPZ-1-401-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-1-406-n 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIPZ-1-415-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Język obcy - semestr 2/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIPZ-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem.4, kier. ZiIP I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIPZ-1-402-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-403-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-404-n
-
0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-1-405-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-407-n
-
6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-409-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects

19
 
GIPZ-1-501-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-1-502-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
GIPZ-1-503-n 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-1-504-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-1-506-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-1-509-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Elective block: Język obcy - semestr 3/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIPZ-1-508-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem.5, kier. ZiIP I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIPZ-1-505-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-507-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-510-n
-
0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-1-511-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-517-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-521-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects

12
 
GIPZ-1-601-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-1-602-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-1-612-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 4/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

5
 
GIPZ-1-604-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 5
+

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem.6, kier. ZiIP I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

10
 
GIPZ-1-603-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-606-n 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIPZ-1-607-n 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIPZ-1-608-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-609-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-610-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIPZ-1-611-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects

12
 
GIPZ-1-701-n 18 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GIPZ-1-702-n 18 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Praktyki

4
 
GIPZ-1-717-n 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2 (n)

3
 
GIPZ-1-706-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-1-707-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIPZ-1-709-n 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem.7, kier. ZiIP I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

10
 
GIPZ-1-703-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-704-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-705-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-708-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-711-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-714-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-715-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa inżynierska

17
 
GIPZ-1-801-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIPZ-1-802-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne dla sem.8, kier. ZiIP I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

7
 
GIPZ-1-803-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-804-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-805-n 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIPZ-1-806-n 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIPZ-1-816-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-817-n
-
6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1881