Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty podstawowe

3
 
GIPZ-2-101-CP-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

15
 
GIPZ-2-102-CP-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
GIPZ-2-103-CP-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GIPZ-2-104-CP-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-2-105-CP-n 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIPZ-2-106-CP-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

3
 
GIPZ-2-204-CP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

5
 
GIPZ-2-206-CP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-210-CP-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

D. Przedmioty specjalizacyjne

11
 
GIPZ-2-207-CP-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-2-208-CP-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4
-
GIPZ-2-209-CP-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-205-CP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIPZ-2-211-CP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIPZ-2-212-CP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

2
 
GIPZ-2-301-CP-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

D. Przedmioty specjalizacyjne

21
 
GIPZ-2-302-CP-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
GIPZ-2-303-CP-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
GIPZ-2-304-CP-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-305-CP-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIPZ-2-306-CP-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIPZ-2-307-CP-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

2
 
GIPZ-2-401-CP-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-405-CP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIPZ-2-406-CP-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Elective block: Moduł obcojęzyczny do wyboru

3
 
GIPZ-2-402-CP-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-403-CP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-404-CP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 567