Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economy of mineral processing
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-404-LM-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Lean Manufacturing
Field of study:
-
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
Module summary

The mining process begins with finding a new mineral deposit and end when the mine is abandoned after it has been rehabilitated. Basic steps in the mining process are: mineral exploitation to fin a new process, economic assessment of the deposit (mining engineering), environmental impact assessment mitigations, beneficiation of the mining product, handling on the mining products and wastes, mine closure in site remediation.
The development of science, technology and industrial technologies is related to the demand for mineral raw materials. Poland belongs to countries with a significant raw material potential, however, the domestic economy is heavily dependent on the import of mineral resources.
The country’s raw materials policy includes rational sustainable management of raw materials. The lecture includes the analysis of sources of the world and domestic raw materials as well as methods of their acquisition (processing, processing). The lectures include energy raw materials, ferrous and non-ferrous metals, chemical raw materials as well as the importance of strategic, key and critical raw materials in the economy. Economic and ecological considerations necessitate the development of management methods and recycling technologies for waste of origin and, as a consequence, the implementation of a circular economy.
The student will obtain detailed knowledge on the sources and properties of primary, secondary and waste raw materials as well as current and prospective directions of their use, learn about modern methods of research, acquisition and processing of these raw materials, including modern material technologies, as well as recovery technologies, learn about mineral resources and the principles of raw materials policy of Poland and EU countries, will gain knowledge about rational management of mineral resources.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student knows the economic effects of beneficiations processes IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations IPZ2A_U01 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets IPZ2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 The student knows the principles of balancing the beneficiation processes IPZ2A_W03 Activity during classes,
Test
M_W003 Student knows about basic terms concerning economy of mineral processing IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student knows the economic effects of beneficiations processes - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets + + - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the principles of balancing the beneficiation processes + + - - - - - - - - -
M_W003 Student knows about basic terms concerning economy of mineral processing + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):
Principles of the economy in mineral processing

World balance of mineral resources. Industrial plant on the market. National mining industry for coal, ores and other mineral raw materials. Cost analysis in mineral processing plant. Trade formulas. Equation of mass balance.

Auditorium classes (6h):
 1. Economy in mineral processing – principles

  Ways of determination of basic economic factors in mineral processing plant. Systematics of mineral processing activity costs. Determination of economic efficiency for beneficiation process.

 2. Political-Economy of Mining: A Case Study

  Political-Economy of Mining:
  A Case Study of India and Brazil, USA, Russia, China, Canada, Chile, South Africa, Europe,

 3. Mineral Processing – case study

  Porcessing of coal, electicity production, coke production
  Ore processing (copper, lead zinc, alumina, ferrous metals, REE, critical elements)
  Chemical ores processing

 4. Political-Economy of Mining: A Case Study

  Political-Economy of Mining:
  A Case Study of India and Brazil, USA, Russia, China, Canada, Chile, South Africa, Europe,

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Attendance at least 60% of the auditorium classes, pass the test of lectures and auditorium exercises, preparation and presentation of the presentation on a selected topic regarding the economics in mineral processing

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Test concerning issues from tutorial and auditory exercises. 40% + presentation 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual consultations with the teacher

Prerequisites and additional requirements:

Knowledge about basic economic issues

Recommended literature and teaching resources:
Lowrie, Raymond L; Society for Mining, Metallurgy and Exploration (2002), SME mining reference handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, ISBN 978-0-87335-175-1

BP Statistical Review of World Energy, 67th edition, 2018
Barry A. Wills, James A. Finch FRSC, FCIM, P.Eng., in Wills’ Mineral Processing Technology (Eighth Edition), 2016
Gupta A, Yan D, Mineral Processing Design and Operations – An Introduction, • 2nd Edition • 2016
Drzymała j, Mineral processing

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

The current resource base and directions for obtaining zinc concentrates in Poland / Andrzej Jarosiński, Barbara TORA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2014 nr 4, s. 52–56.
Raw material and technological aspects of acquiring rare earth metals in domestic conditions] / Barbara TORA, Andrzej Jarosiński // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków
Circular economy in mineral processing / Radosław POMYKAŁA, Barbara TORA // E3S Web of Conferences; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01024, s. 1–6. —Tryb dostępu: https://goo.gl/2wKc38 [2018-02-05].
The economic efficiency of zinc and lead ores processing / Daniel SARAMAK, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 205–213.
Energetyczne i materiałowe wykorzystanie odpadów – wybrane technologie opracowane we współpracy

Energy and materials utilization of wastes – selected technologies developed in cooperation between the Faculty of Energy and Fuels and Faculty of Mining and Geoengineering, / Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: Paliwa i energia XXI wieku Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 9–24. —
Conception of germanium production in Poland / Andrzej Jarosiński, Barbara TORA // W: ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali, .2015, Trzebieszowice: KGHM CUPRUM sp. z o. o. CBR, 2015. — ISBN: 978-83-929275-7-0.
New technological solutions in processes of salt recovery in the brewing process / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara TORA // W: ICNOP’12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 17–19 października 2012,— S. 154–164.
Problems of complex utilization of copper ores in enrichment processes, Stanisław Sobierajski, Norbert Kubacz, Barbara TORA // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6.
Processing of non-ferrous metals secondary raw materials in Poland – trends, opportunities and threats / Stanisław PIETRZYK, Barbara TORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-49. — 2017 R. 18 nr 2, s. 81–92.
The security of the Polish oil sector / Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Barbara TORA, Piotr JANUSZ // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 948318-2-0. — S. 55. —w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf}. — 2017 R. 18 nr 2, s. 81–92.
Zasoby, wydobycie, import i zużycie ropy naftowej w Polsce, Tadeusz OLKUSKI, Barbara TORA, mSúčasnost’a budúcnost’ baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 2018. — S. 68–74

Additional information:

None