Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty podstawowe

3
 
GIPZ-2-104-ZP-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

15
 
GIPZ-2-101-ZP-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
GIPZ-2-102-ZP-n 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIPZ-2-103-ZP-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GIPZ-2-105-ZP-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-108-ZP-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

3
 
GIPZ-2-201-ZP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

5
 
GIPZ-2-202-ZP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-207-ZP-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

D. Przedmioty specjalizacyjne

10
 
GIPZ-2-203-ZP-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-205-ZP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-206-ZP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-208-ZP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-211-ZP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-212-ZP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

2
 
GIPZ-2-302-ZP-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

D. Przedmioty specjalizacyjne

22
 
GIPZ-2-301-ZP-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIPZ-2-304-ZP-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
GIPZ-2-305-ZP-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-306-ZP-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIPZ-2-307-ZP-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-2-308-ZP-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-309-ZP-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

2
 
GIPZ-2-405-ZP-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-402-ZP-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIPZ-2-403-ZP-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Selection of classes with a given total number of ECTS points.
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIPZ-2-401-ZP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-404-ZP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-406-ZP-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-407-ZP-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 645