Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty podstawowe

3
 
GIPZ-2-101-ZS-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

15
 
GIPZ-2-102-ZS-n 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GIPZ-2-103-ZS-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
GIPZ-2-104-ZS-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-2-106-ZS-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
GIPZ-2-108-ZS-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

3
 
GIPZ-2-203-ZS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

5
 
GIPZ-2-204-ZS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIPZ-2-206-ZS-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

D. Przedmioty specjalizacyjne

10
 
GIPZ-2-201-ZS-n 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-
GIPZ-2-207-ZS-n 15 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 33 6
+

Elective block: E. Przedmioty specjalizacyjne obieralne dla specjalnosci ZwIŚ (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS. Zabrania się ponownego wyboru tego samego przedmiotu.

4
 
GIPZ-2-202-ZS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
+
GIPZ-2-205-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-208-ZS-n
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIPZ-2-212-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-213-ZS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-214-ZS-n 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-216-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-217-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-218-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-219-ZS-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-209-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIPZ-2-210-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIPZ-2-211-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

D. Przedmioty specjalizacyjne

16
 
GIPZ-2-304-ZS-n 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
GIPZ-2-305-ZS-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIPZ-2-309-ZS-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
GIPZ-2-315-ZS-n 9 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-

Elective block: E. Przedmioty specjalizacyjne obieralne dla specjalnosci ZwIŚ (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS. Zabrania się ponownego wyboru tego samego przedmiotu.

4
 
GIPZ-2-301-ZS-n 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-302-ZS-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIPZ-2-303-ZS-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIPZ-2-306-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-307-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-308-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-310-ZS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-311-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-312-ZS-n
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIPZ-2-313-ZS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-2-314-ZS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty ogólne

2
 
GIPZ-2-405-ZS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-402-ZS-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIPZ-2-403-ZS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Moduł obcojęzyczny do wyboru

3
 
GIPZ-2-401-ZS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-404-ZS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-406-ZS-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 663