Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2019/2020
Code:
GIPZ-2-208-ZS-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Management in environmental engineering
Field of study:
-
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

Istnieje możliwość przyznania do 3 ECTS studentom, który wykażą się działalnością w kole naukowym lub prowadzonymi badaniami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów podejmować wyzwania naukowe ponad obowiązkowy zakres. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Activity during classes
M_K002 Student wyróżnia się zaangażowaniem oraz inicjatywą. IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo zmierzyć się z problemem naukowym, dokonać próby jego rozwiązania. IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiadł specjalistyczną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku i specjalnosci IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów podejmować wyzwania naukowe ponad obowiązkowy zakres. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student wyróżnia się zaangażowaniem oraz inicjatywą. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo zmierzyć się z problemem naukowym, dokonać próby jego rozwiązania. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiadł specjalistyczną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku i specjalnosci - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 1 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie modułu dokonywane jest przez Prodziekana ds Kształcenia na wniosek zainteresowanego poparty zaświadczeniem opiekuna koła naukowego (w przypadku działalności w KN) lub opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku prowadzenia badań).
Jako zaliczenie modułu może być przyznane od 1 do 3 punktów ECTS.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

nie dotyczy

Prerequisites and additional requirements:

nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

Zależna od zakresu działalności

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

nd

Additional information:

nd