Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

15
 
GIKS-1-101-n 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9
+
GIKS-1-102-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

7
 
GIKS-1-105-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-106-n 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIKS-1-108-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Basic subjects

4
 
GIKS-1-103-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-104-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

9
 
GIKS-1-201-n 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
GIKS-1-202-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

B. Przedmioty ogólne I (n)

7
 
GIKS-1-203-n 9 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-
GIKS-1-204-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Basic subjects

9
 
GIKS-1-207-n 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GIKS-1-211-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-214-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIKS-1-205-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-1-206-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-1-208-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-1-209-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I (n)

6
 
GIKS-1-301-n 21 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

B. Przedmioty ogólne I (n)

11
 
GIKS-1-303-n 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
+
GIKS-1-308-n 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIKS-1-309-n 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Basic subjects

6
 
GIKS-1-305-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-306-n 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 1/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIKS-1-304-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

B. Przedmioty ogólne I (n)

4
 
GIKS-1-401-n 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Basic subjects

15
 
GIKS-1-402-n 15 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5
+
GIKS-1-403-n 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5
+
GIKS-1-404-n 15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5
+

Elective block: D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIKS-1-406-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-407-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-408-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-410-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-411-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-412-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 2/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIKS-1-409-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects

17
 
GIKS-1-501-n 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
GIKS-1-503-n 9 0 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GIKS-1-504-n 9 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
GIKS-1-506-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-509-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
+

Elective block: D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIKS-1-507-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-510-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-511-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-512-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-513-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIKS-1-514-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-518-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 3/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GIKS-1-508-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
-

Elective block: S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)


The rules for selecting groups/modules:
Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednej ścieżki dyplomowania następuje przed 5. semestrem i oznacza deklarację realizacji pozostałych przedmiotów ze ścieżki dyplomowania w semestrach 5-8.

4
 

Elective block: Ścieżka Dyplomowania: Instalacje Środowiskowe (n)

 
GIKS-1-502-n 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-

Elective block: Ścieżka Dyplomowania: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa (n)

 
GIKS-1-505-n 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects

14
 
GIKS-1-601-n 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIKS-1-604-n 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
GIKS-1-605-n 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+
GIKS-1-607-n 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Elective block: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIKS-1-602-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-603-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-606-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-610-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIKS-1-613-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-614-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-615-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: J. Język obcy (n) - semestr 4/4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

5
 
GIKS-1-609-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 5
+

Elective block: S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)


The rules for selecting groups/modules:
Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednej ścieżki dyplomowania następuje przed 5. semestrem i oznacza deklarację realizacji pozostałych przedmiotów ze ścieżki dyplomowania w semestrach 5-8.

4
 

Elective block: Ścieżka Dyplomowania: Instalacje Środowiskowe (n)

 
GIKS-1-608-n 6 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Elective block: Ścieżka Dyplomowania: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa (n)

 
GIKS-1-616-n 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Basic subjects

13
 
GIKS-1-701-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIKS-1-703-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
GIKS-1-706-n 9 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-

Elective block: D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ I stopnia (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

6
 
GIKS-1-702-n 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-704-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-705-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-707-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-708-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-710-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-711-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2 (n)

3
 
GIKS-1-713-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-716-n 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
-
GIKS-1-717-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-1-718-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Elective block: S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)


The rules for selecting groups/modules:
Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednej ścieżki dyplomowania następuje przed 5. semestrem i oznacza deklarację realizacji pozostałych przedmiotów ze ścieżki dyplomowania w semestrach 5-8.

4
 

Elective block: Ścieżka Dyplomowania: Instalacje Środowiskowe (n)

 
GIKS-1-709-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-712-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Ścieżka Dyplomowania: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa (n)

 
GIKS-1-714-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-1-715-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

E. Praktyki i proces dyplomowania I st.

21
 
GIKS-1-802-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-1-807-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIKS-1-808-n 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: D. Komputerowy program użytkowy


The rules for selecting groups/modules: Wybór 3 z 5 modułów.

3
 
GIKS-1-803-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIKS-1-815-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIKS-1-816-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIKS-1-817-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GIKS-1-818-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Elective block: Przedmiot obcojęzyczny obieralny


The rules for selecting groups/modules: Studenci wybierają jeden z podanych modułów do zadanej liczby punktów

3
 
GIKS-1-801-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-805-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GIKS-1-806-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-809-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-810-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-811-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-812-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-813-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-814-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-1-830-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2103