Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty ogólne (n)

8
 
GIKS-2-101-IS-n 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
+
GIKS-2-105-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-110-IS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

3
 
GIKS-2-113-IS-n 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
+

Elective block: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE IKŚ II sem. 1 (n)

6
 
GIKS-2-102-IS-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-103-IS-n
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIKS-2-104-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-106-IS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-107-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-108-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-111-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-112-IS-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-114-IS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1. (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

3
 
GIKS-2-109-IS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-115-IS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-116-IS-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-117-IS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty ogólne (n)

5
 
GIKS-2-208-IS-n 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIKS-2-209-IS-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

7
 
GIKS-2-207-IS-n 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GIKS-2-210-IS-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+

Elective block: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE IKŚ II. sem. 2 (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

4
 
GIKS-2-201-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-206-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-211-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-213-IS-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-2-215-IS-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIKS-2-220-IS-n
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Elective block: C. Przedmioty obieralne dla specj. Instalacje Środowiskowe (n)

6
 
GIKS-2-212-IS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-216-IS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-217-IS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-218-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-219-IS-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-221-IS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIKS-2-203-IS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIKS-2-204-IS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIKS-2-205-IS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

12
 
GIKS-2-303-IS-n 9 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 33 3
-
GIKS-2-304-IS-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-2-305-IS-n 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GIKS-2-309-IS-n 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Elective block: C. Przedmioty obieralne dla specj. Instalacje Środowiskowe (n)

6
 
GIKS-2-301-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-302-IS-n 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-306-IS-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-307-IS-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-308-IS-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-2-310-IS-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły specjalizacyjne

3
 
GIKS-2-406-IS-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Thesis

20
 
GIKS-2-407-IS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: H. Moduł humanistyczno-społeczny II.2.s


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

2
 
GIKS-2-405-IS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-2-413-IS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-2-414-IS-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Elective block: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Selection of classes with a given total number of ECTS points.
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIKS-2-401-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-402-IS-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-403-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-404-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-408-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-409-IS-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-410-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-411-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-412-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-420-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-421-IS-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 921