Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty ogólne (n)

8
 
GIKS-2-101-WK-n 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
+
GIKS-2-105-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-109-WK-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

4
 
GIKS-2-113-WK-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE IKŚ II sem. 1 (n)

6
 
GIKS-2-102-WK-n
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIKS-2-103-WK-n 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-107-WK-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-108-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-110-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-111-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-112-WK-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-114-WK-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-115-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty ogólne (n)

5
 
GIKS-2-207-WK-n 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-
GIKS-2-209-WK-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

7
 
GIKS-2-203-WK-n 15 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 33 4
-
GIKS-2-208-WK-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+

Elective block: D. PRZEDMIOTY OBIERALNE dla specjalności WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru przedmioty z listy w liczbie równej zaznaczonemu limitowi punktów ECTS

4
 
GIKS-2-202-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-210-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-211-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-212-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE IKŚ II. sem. 2 (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

4
 
GIKS-2-213-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-214-WK-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-2-215-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-216-WK-n
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
GIKS-2-217-WK-n 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-218-WK-n 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1. (n)


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

3
 
GIKS-2-206-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-219-WK-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-220-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-
GIKS-2-221-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIKS-2-201-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIKS-2-204-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+
GIKS-2-205-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

C. Przedmioty specjalizacyjne (n)

19
 
GIKS-2-301-WK-n 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4
+
GIKS-2-302-WK-n 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GIKS-2-306-WK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIKS-2-310-WK-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GIKS-2-311-WK-n 15 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły specjalizacyjne

3
 
GIKS-2-403-WK-n 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
-

Thesis

20
 
GIKS-2-404-WK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: H. Moduł humanistyczno-społeczny II.2.s


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Wybór samodzielny.

2
 
GIKS-2-401-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-2-405-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GIKS-2-411-WK-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Elective block: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (N)


The rules for selecting groups/modules: Selection of classes with a given total number of ECTS points.
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIKS-2-402-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-406-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-407-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-408-WK-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-409-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-410-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-421-WK-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 840