Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Chemia ogólna

9
 
MIMT-1-105-n 21 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9
+

Engineering

4
 
MIMT-1-106-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Other Basic

4
 
MIMT-1-101-n 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1
-
MIMT-1-107-n 10 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2
-
MIMT-1-111-n 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1
-

Physics

3
 
MIMT-1-109-n 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
-

Zajęcia dobrowolne

 
MIMT-1-108-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Wstęp do matematyki


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
MIMT-1-102-n 21 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 10
+
MIMT-1-110-n 21 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 10
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

4
 
MIMT-1-202-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Other Basic

 
MIMT-1-203-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Physics

9
 
MIMT-1-201-n 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 9
+

Elective block: Matematyka kurs


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
MIMT-1-204-n 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+
MIMT-1-205-n 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Elective block: Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
MIMT-1-207-n 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1
-
MIMT-1-208-n 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1
-
MIMT-1-209-n 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1
-
MIMT-1-210-n 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1
-
MIMT-1-213-n 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1
-
MIMT-1-214-n 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 1
-

Elective block: Moduł specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów specjalistycznych. Wybór modłułu specjalistycznego determinuje wybór ścieżki kształcenia począwszy od semestru III.

11
 

Elective block: Moduł A - Inżynieria materiałowa materiałów niemetalicznych

 
MIMT-1-215-n 32 21 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 11
-

Elective block: Moduł B - Inżynieria tworzyw metalicznych

 
MIMT-1-216-n 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-1-217-n 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2
-
MIMT-1-218-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
MIMT-1-219-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

27
 
MIMT-1-304-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIMT-1-307-n 30 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 7
+
MIMT-1-308-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIMT-1-309-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
MIMT-1-310-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-

Other Basic

 
MIMT-1-303-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Elective block: Przedmioty obieralne


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

3
 
MIMT-1-305-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
MIMT-1-306-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

25
 
MIMT-1-401-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIMT-1-402-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
MIMT-1-403-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MIMT-1-404-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-405-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-410-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Other Basic

5
 
MIMT-1-406-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
MIMT-1-407-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

16
 
MIMT-1-503-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-512-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-520-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
MIMT-1-524-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4
-

Other Basic

5
 
MIMT-1-501-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+

Elective block: Blok obieralny

9
 

Elective block: Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-502-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MIMT-1-504-n 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-505-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-507-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-508-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-509-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Elective block: Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-506-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-510-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-511-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-513-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
MIMT-1-601-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
MIMT-1-609-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
MIMT-1-613-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Praktyka zawodowa

4
 
MIMT-1-612-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Blok obieralny

12
 

Elective block: Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-603-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-604-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-615-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-605-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-606-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-607-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-602-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-608-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-610-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-614-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
MIMT-1-708-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Elective block: Blok obieralny

12
 

Elective block: Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-701-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-703-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-704-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-705-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Elective block: Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)

 
MIMT-1-706-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MIMT-1-707-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
MIMT-1-801-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny

3
 
MIMT-1-802-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-803-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MIMT-1-804-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2606