Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

10
 
MIMT-2-110-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-
MIMT-2-111-n 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-

Foreign Language

2
 
MIMT-2-108-SS-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Non-technical

3
 
MIMT-2-107-SS-n 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
-

Zajęcia dobrowolne

 
MIMT-2-106-SS-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

15
 
MIMT-2-201-n 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
+
MIMT-2-202-n 21 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
-
MIMT-2-203-n 21 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
+
MIMT-2-205-n 21 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
+
MIMT-2-206-n 21 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
+

Non-technical

2
 
MIMT-2-211-n 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 18 2
-

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

3
 
MIMT-2-204-n 21 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
-
MIMT-2-207-n 21 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 33 3
-
MIMT-2-208-n 21 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 33 3
-
MIMT-2-209-n 21 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 33 3
-
MIMT-2-210-n 21 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 33 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Ścieżka dyplomowania


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 5 przedmiotów – wybór min. 3 przedmiotów ze ścieżki = ścieżka w suplemencie do dyplomu, inny wybór – brak ścieżki dyplomowania w suplemencie do dyplomu

25
 

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Nowoczesne materiały inżynierskie

 
MIMT-2-302-n 21 0 12 0 0 9 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-314-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-315-n 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-316-n 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-317-n 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-318-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-319-n 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-320-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-321-n 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-322-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-323-n 21 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-324-n 21 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania - Zaawansowane techniki wytwarzania

 
MIMT-2-304-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-305-n 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-306-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-307-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-308-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-309-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-310-n 21 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-312-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-313-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Elective block: Ścieżka dyplomowania - inżynieria spajania

 
MIMT-2-301-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-325-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-326-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-327-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-328-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-329-n 21 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIMT-2-330-n 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

5
 
MIMT-2-403-n 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-

Thesis

20
 
MIMT-2-404-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Przedmiot obieralny (e-learning)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot

5
 
MIMT-2-405-n 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 42 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1750